Konsultacje

Konsultacje

Konsultacje ze mną

Osoba zgłaszająca do mnie w pierwszej kolejności jest zapraszana na spotkania konsultacyjno–diagnostyczne.

Na spotkaniach tych rozpoznajemy i omawiamy sytuację życiową i aktualne problemy, określamy potrzeby pacjenta i zakreślamy program zmian w życiu pacjenta. Podejmujemy wspólnie decyzje dotyczące dalszej współpracy. Ustalając cele terapeutyczne odnosimy się do nich na każdej sesji, mając na uwadze ich dynamikę życiową.