Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia indywidualna obejmuje zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań z psychoterapeutą – w zależności od specyfiki zgłaszanych trudności i problemów oraz indywidualności klienta, w tym jego wyjątkowości. 

 

Szczegóły terapii, tj. cele, przebieg oraz czas trwania, omawiamy na pierwszych spotkaniach i określamy w kontrakcie terapeutycznym. Kontrakt jest niezbędną formą naszej współpracy bazując na dobrowolności i uczciwości wspólnej pracy.