Praca z parami

Praca z parami

Rozwiązanie problemów

Praca z parą skoncentrowana jest na rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w bliskich związkach. 

Terapeuta współpracuje z parą na wspólnych spotkaniach, które czasem są uzupełniane spotkaniami indywidualnymi. Praca sprowadza się do wspólnych problemów pary, również ustalamy cele terapeutyczne, wykonujemy pracę w domu, omawiamy wprowadzające zmiany i podsumowujemy aktualną sytuację partnerską.