• Psychologia

    Inteligencja emocjonalna

    Często nie chcemy się do tego przyznać, choć wszyscy chcemy być inteligentni. Czyli dziś I jak inteligencja jak podaje Wikipedia to zdolność pojmowania, rozum- zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystania posiadanej…